热门标签

bbin体育 (www.ad6868.vip):Thừa Thiên Huế: Vững chắc trên con đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

时间:2周前   阅读:3

bbin体育www.ad6868.vip)实时更新最新最有效的bbin体育登录网址、bbin体育备用网址、bbin体育最新网址、bbin体育手机网址、bbin体育管理网址、bbin体育会员网址。提供bbin体育APP下载,bbin体育APP包含bbin体育代理登录线路、bbin体育会员登录线路、bbin体育信用网开户、bbin体育现金网开户、bbin体育会员注册、bbin体育线上投注等业务。

Ban Thường vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế  vừa tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy để bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế lên Thành phố trực thuộc Trung Ương. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trình bày báo cáo quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Với sự đồng lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Thừa Thiên Huế đang vững chắc trên con đường trở thành Thành phố trực thuộc Trung Ương.

Đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm: 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện. Khu vực nội thành bao gồm 3 quận: TP. Huế chia thành 2 quận (quận phía Bắc, quận phía Nam); thành lập quận Hương Thủy hình thành từ TX. Hương Thủy.

Hệ thống đô thị trực thuộc gồm 2 đô thị loại IV: TX.Phong Điền (dự kiến thành lập) và TX. Hương Trà. Các huyện bao gồm: Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông.

Đến năm 2030, TP. Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương với 10 đơn vị hành chính gồm 3 quận, 1 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện. Cơ bản giữ nguyên các đơn vị hành chính như giai đoạn đến 2025. Nâng cấp đô thị Chân Mây gồm Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và vùng phụ cận theo tiêu chí đô thị loại III và phấn đấu trở thành thành phố.

Đến năm 2045, giữ nguyên 10 đơn vị hành chính trực thuộc. Tiếp tục đầu tư và phát triển hạ tầng, thu hút dân cư để hình thành TP. Phong Điền, phát triển TX. Hương Trà đáp ứng các tiêu chí cơ bản của quận; tiếp tục đầu tư nâng cấp đô thị Chân Mây.

,

三公英文www.ad6868.vip)实时更新最新最有效的三公英文登录网址、三公英文备用网址、三公英文最新网址、三公英文手机网址、三公英文管理网址、三公英文会员网址。提供三公英文APP下载,三公英文APP包含三公英文代理登录线路、三公英文会员登录线路、三公英文信用网开户、三公英文现金网开户、三公英文会员注册、三公英文线上投注等业务。

,

Tầm nhìn đến năm 2065, ổn định mô hình, hoàn thiện, nâng cao chất lượng đô thị và các khu chức năng. Đô thị trung tâm gồm 4 quận là quận Bắc sông Hương, quận Nam sông Hương, quận Hương Thủy, quận Hương Trà. 2 thành phố là Phong Điền và Chân Mây; các đô thị Quảng Điền và Phú Vang đạt tiêu chí đô thị loại IV; các thị trấn, đô thị loại V thuộc các huyện còn lại.

Đối với định hướng phát triển đô thị Chân Mây – Lăng Cô bao gồm Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và vùng phụ cận (bao gồm thị trấn Phú Lộc, xã Lộc Trì, Lộc Bình, Giang Hải, Vinh Hiền, Vinh Hưng): quy mô đô thị Chân Mây – Lăng Cô khoảng 447 ha, phấn đấu thành thành phố sau năm 2030 đối với khu vực này...

Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; các quận, thị xã thuộc thành phố; các phường thuộc quận, thị xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, sẽ xây dựng mô hình đô thị trực thuộc Trung ương phù hợp với quy định hiện hành để xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương và tổ chức lấy ý kiến nhân dân bảo đảm theo quy định.

Có thể khẳng định rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW đã được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống và với những kết quả quan trọng mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, Thừa Thiên Huế đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh đã triển khai lấy ý kiến người dân về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, đa số người dân chọn phương án tên gọi "thành phố Huế" khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2023 cũng là năm mà tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thiện các hồ sơ trình các Bộ, ban, ngành, Chính phủ vì vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ dốc toàn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tạo những đột phá để đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

,

精彩足球推荐分析www.ad6868.vip)实时更新最新最有效的精彩足球推荐分析登录网址、精彩足球推荐分析备用网址、精彩足球推荐分析最新网址、精彩足球推荐分析手机网址、精彩足球推荐分析管理网址、精彩足球推荐分析会员网址。提供精彩足球推荐分析APP下载,精彩足球推荐分析APP包含精彩足球推荐分析代理登录线路、精彩足球推荐分析会员登录线路、精彩足球推荐分析信用网开户、精彩足球推荐分析现金网开户、精彩足球推荐分析会员注册、精彩足球推荐分析线上投注等业务。

上一篇:三公大小顺序图 (www.ad6868.vip):「鸟笼屋」大崛起!最小基地仅25坪

下一篇:电报群组(www.tg888.vip)_老城区下面掘进如“豆腐上开航母” 深晚记者实探春风隧道最新进展,预计明年6月贯通

网友评论